Dit staat er allemaal op jouw loonstrook
22 maart 2022 

Dit staat er allemaal op jouw loonstrook

Mijn loonstrook is vaak veranderd door verschillende werkgevers. Ook heeft er in deze jaren vaker dan eens een fout op gestaan. Mijn vakantiegeld (of vakantiedagen) was wel of niet bijgeschreven, mijn bonus stond niet vermeld of mijn loonheffingskorting stond niet aan. Hoewel je vaak alleen je jaaropgave goed bestudeert in verband met de belastingaangifte, is het ook belangrijk je loonstroken in de gaten te houden. Zo voorkom je dat je óf te veel óf te weinig geld ontvangt. En we willen absoluut niet te weinig.

Wat staat er op je loonstrook?

Op je loonstrook zie je over het algemeen een aantal termen voorbijkomen (deze kunnen per loonstrook wisselen in naam). Hieronder een voorbeeld loonstrookje.

 • Brutoloon
  Dit is je maandelijkse loon. Helaas krijg je dit niet op je rekening gestort, omdat er nog het een en ander vanaf moet. Denk aan belastingen. Check goed of dit bedrag juist vermeld staat. Zeker wanneer er sprake is van loonsverhoging of wanneer je juist minder gaat werken.
 • Eventuele bonus
  Ontvang je een bonus? Dan zal deze over het algemeen direct onder je loon worden toegevoegd.
 • Loonheffing
  Onder deze post vallen loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Soms worden deze premies los vermeld, soms ook inclusief de loonbelasting.
 • WGA inhouding
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten is een verplichte regeling waarvoor je betaalt. Wanneer je ziek bent, wordt je salaris vanuit dit potje aangevuld.
 • Loonbelasting
  Het bedrag aan belasting dat je voor het ontvangen bedrag aan loon moet betalen. Soms wordt dit onder Loonheffing benoemd, soms niet.
 • Loonheffingskorting of arbeidskorting
  Dit is de korting die je krijgt, omdat je werkt. Daardoor hoef je minder belasting te betalen en krijg je meer loon. Soms staat deze niet apart vermeld op je loonstrook en is deze al afgetrokken van je loonbelasting.
 • Pensioen
  Bouw je pensioen op? Dan staat hier precies welk bedrag je hiervoor afdraagt. Vaak is dit tussen de 10-15%.
 • Vergoedingen
  Reiskostenvergoeding, vergoeding voor je telefoon, you name it. Deze vergoedingen zijn vaak netto en worden daarom apart genoemd.
 • Overig
  Wanneer je bijvoorbeeld een auto van de zaak rijdt, studiekosten maakt of lunch van de zaak 'krijgt' zal hier over het algemeen een deel van voor eigen rekening zijn. Indien dit het geval is, behoren ze dit netjes op de loonstrook te vermelden.

Let op: de namen per aftrekpost kunnen per loonstrook anders zijn. Check dus goed welke posten precies van je loon afgaan om inzicht te krijgen. 

Loonheffingskorting

Het formuliertje dat je altijd moet tekenen naast je contract is het formulier voor loonheffingskorting. Maar waar teken je nu voor? Zoals gezegd is de loonheffing een verzamelnaam voor een aantal posten. Aangezien de Belastingdienst het graag promoot dat mensen aan het werk zijn, bieden ze loonheffingskorting aan zodat je wat minder belasting hoeft te betalen.

Let op: je kunt deze maar bij één werkgever tegelijk aanzetten. Heb je meer werkgevers? Dan is het verstandig om de korting aan te zetten bij de werkgever waar je het hoogste inkomen ontvangt. Dan ontvang je de meeste korting! En wij houden van korting. De 'misgelopen' korting van de andere werkgever krijg je (voor een deel) weer terug na de aangifte inkomstenbelasting. Staat je loonheffingskorting toch per ongeluk bij meerdere werkgevers aan? Houd er dan rekening mee dat je dit weer terug moet betalen bij de inkomstenbelasting.

Verschil loonstrook en jaaropgave

Je loonstrook ontvang je na elke periode dat je wordt uitbetaald. Dit kan elke maand zijn, elke vier weken of zelfs elke week. Dit is afhankelijk van je contract.

Je jaaropgave is – zoals de naam al zegt – een opgave van wat je per werkgever dat jaar hebt verdiend. Heb je meerdere werkgevers gehad? Dan dien je van elke werkgever afzonderlijk een jaaropgave te ontvangen. Bewaar deze goed! Je hebt ze weer nodig als je in maart/april je belastingaangifte gaat doen. En dan krijg je dus misschien wel extra knaken!

Wat staat er op je jaaropgave?

Op je jaaropgave vind je dus het globale overzicht van wat je dat jaar per werkgever hebt verdiend. Hierop staat vermeld:

 • Het jaar waarin je je salaris kreeg;
 • Het totaal verdiende salaris van dat jaar (fiscaal loon);
 • De belasting en premies die je dat jaar hebt betaald (loonheffing);
 • De verrekende arbeidskorting;
 • Onbelaste vergoedingen (denk aan reis- of telefoonkosten);
 • Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet.

Een jaaropgave is een stuk overzichtelijker dan een loonstrook. Wel is het goed deze te dubbelchecken op het moment dat je je belastingaangifte gaat doen om te zien of de cijfers van de Belastingdienst overeenkomen. Want hoe graag ze ons ook sponsoren met kortingen, kunnen ze ook een fout maken waardoor je misschien nadelig uitkomt.

Wanneer aan de bel trekken?

 • De meeste bovenstaande posten zijn net Chinees. Je kunt bij de Belastingdienst overigens tabellen opvragen waarin staat hoeveel belasting je moet afdragen en of dit percentage klopt met je loonstrook.
 • Daarnaast worden de berekeningen gemaakt door een computer. Als hier een fout in zit, zal deze dit niet gauw opmerken. Maak dan ook eens in de zoveel tijd de optelsom om te zien of alles nog wel klopt.
 • Wanneer blijkt dat je loonheffingskorting niet is toegepast, kom je van een koude kermis thuis. Je zal minder geld op je rekening gestort krijgen dan verwacht. Laat dit direct corrigeren! Soms kun je zelfs de te veel berekende loonheffing met terugwerkende kracht bij je volgende loon gestort krijgen.
 • Heb je net salarisonderhandelingen gehad? Of misschien een nieuw contract? Houd goed bij per wanneer deze veranderingen ingaan, zodat je kunt controleren of deze ook werkelijk worden doorgevoerd.
 • Kijk na vakantie ook altijd even of je vakantiedagen juist zijn afgeschreven. Het is bij mij vaker dan eens voorgekomen dat er te veel of te weinig vakantiedagen op mijn loonstrook stonden. Reken je niet rijk, maar laat je ook zeker niet afzetten.
 • En dan als laatste: wanneer je te veel gestort hebt kan dit lekker zijn. Maar reken je opnieuw niet rijk, want je zal het ooit een keer terug moeten betalen. Zet het geld bijvoorbeeld even apart.

Hoe zit het met jouw loonstrook? Heb je 'm al gecheckt? Misschien krijg je onverwachts nog wel wat centen terug van je werkgever! Of kom je er achter dat je volgend jaar het een en ander terugkrijgt van de Belastingdienst, omdat je meer dan één werkgever hebt gehad. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. 

Over de schrijver
Inge is een reislustige vakidioot. Valt er iets te regelen, dan staat ze vooraan de rij te springen om mee te doen. Zo ook met het delen van kennis over volwassen worden. Want dit gaat met vallen en opstaan, ook bij haar.
Reactie plaatsen